Hướng dẫn loại bỏ virus ra khỏi máy tính

Hướng dẫn loại bỏ virus ra khỏi máy tính

Có hai cách để loại bỏ một virus ra khỏi máy tính:

  • Xử lý file, record khởi động, hay record khởi động chính bị nhiễm.
  • Xóa file bị nhiễm ra khỏi đĩa và thay nó bằng một bản sao không bị nhiễm.

Bạn cũng có tùy chọn cách ly file để kiểm tra thêm. Khi một file được cách ly, bạn không thể truy cập file hay chạy nó. Bạn có thể gởi các file đã cách li đến Symantec AntiVirus Research Center để kiểm tra thêm.

Bạn cần tập thói quen giữ các đĩa gốc ở nơi an toàn và sao lưu dự phòng các file. Nếu bạn không có bản sao lưu dụ phòng không bị nhiễm của một file, đĩa chương trình gốc, hay sự truy cập trực tuyến vào file, bạn cần có bản sao mới của file từ nhà sản xuất phần mềm.

Ghi chú:

Norton Antivirus cũng quét các tài liệu Microsoft Word và Excel khi quét các file chương trình. Mặc dù đây không phải là các file chương trình nhưng chúng có chứa mã và có thể bị nhiễm bởi Macro Virus. Do đó, một số file dữ liệu của bạn có thể đang có nguy cơ bị nhiễm. Bạn cần thường xuyên sao lưu dự phòng chúng.

1. Để trả lời nếu một file không thể được xử lý

1. Nếu Norton Antivirus không thể xử lý file bị nhiễm, bạn có hai tùy chọn:

  • Chọn Quarantine từ một hộp cảnh báo trong Norton AntiVirus để cô lập file và ngăn chặn việc truy cập hay chạy nó. Sau đó, bạn có thể gởi file bị nhiễm đến SARC để phân tích thêm.
  • Chọn Delete từ một hộp cảnh báo trong Norton Antivirus hoặc xóa file bằng tay ra khỏi đĩa cứng hay đĩa mềm từ trong Windows hoặc DOS.

2. Thay file bằng một bản sao không bị nhiễm, hãy sao chép hoặc cài đặt lại file từ các đĩa của nhà sản xuất ban đầu.

Hướng dẫn loại bỏ virus ra khỏi máy tính - Norton Antivirus

 

2. Nếu Norton AntiVirus không thể xử lý thành công record khởi động chính hay một record khởi động trên đĩa cứng của bạn thì:

Sử dụng Rescue Boot Disk đã được ghi bảo vệ để phục hồi các record khởi động trở lại trạng thái không bị nhiễm.

Nếu Norton Antivirus không thể xử lý thành công một record khởi động trên một đĩa mềm:

Hãy sao chép bất kỳ file quan trọng nào từ đĩa mềm sang một đĩa khác. Đĩa mềm vẫn bị nhiễm và bạn không thể khởi động từ đĩa đó.

3. Nếu Norton Antivirus không thể xử lý thành công một hệ thống file thì:

1. Khởi động lại máy tính bằng cách sử dụng đĩa khởi động Windows mà bạn đã tạo khi cài đặt Windows .

2. Từ dòng nhắc A, hãy gõ nhập Sys C: và nhấn Enter. Thao tác này sẽ ghi đè lên record khởi động trên ổ đĩa C và các file hệ thống.

3. Khi dòng nhắc A hiển thị, hãy lấy đĩa ra và khởi động máy tính với lệnh Ctrl+Alt+Del hoặc tắt máy và sau đó bật nó trở lại.

Ghi chú:

Nếu Win.com bị nhiễm, bạn có thể phải sao chép file bằng tay từ đĩa sang folder thích hợp trên ổ đĩa cứng.

4. Để trả lời một cảnh báo Norton AntiVirus

1. Nếu virus xâm nhập vào máy tính của bạn, virus có thể được loại bỏ và sự hư hại có thể được khắc phục.

2. Nếu cảnh báo là Repair wizard, cách tốt nhất là hãy để cho Wizard tự động xử lý tất cả các file bị nhiễm. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì ngoại trừ việc nhấp Next.

3. Nếu cảnh báo là một cảnh báo Auto-Protect, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho biết loại cảnh báo. Trong trường hợp này, hãy thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Hi vọng với bài viết trên sẽ giúp ích bạn trong việc bảo vệ máy tính của mình!