Chế độ IA-32 (IA-32 mode) (32 bit)

Chế độ IA-32 (IA-32 mode) (32 bit)

Máy tính công nghiệp đầu tiên 386 dùng bộ xử lý 32 bit, có thể chạy hoàn toàn trên bộ câu lệnh 32 bit. Để nắm hết lợi thế của bộ tập lệnh 32 bit, một hệ điều hành 32 bit và ứng dụng 32 bit phải hình thành.

Có chức năng bảo vệ

Chế độ 32 bit này được xem là chế độ được bảo vệ (protected mode), nói đến thực tế rằng chương trình phần mềm chạy trên chế độ được bảo vệ khỏi ghi đè lên lên phần khác trong bộ nhớ. Sự hỗ trợ này giúp bảo vệ hệ thống vì một chương trình có lỗi không thể dễ dàng làm tổn hại đến chương trình hay hệ điều hành khác. Thêm nữa một chương trình bị lỗi có thể kết thúc trong khi phần còn lại của hệ thống vẫn tiếp tục chạy không bị ảnh hưởng.

Biết rằng những hệ điều hành và ứng dụng mới – lấy lợi thế của chế độ được bảo vệ 32 bit – mất một số thời gian để phát triển, Intel đã xây dựng một cách khôn ngoan chế độ thực tương thích ngược vào 386. Điều này cho phép 386 chạy các hệ điều hành và ứng dụng 16 bit không sửa chữa. Nó chạy chúng khá tốt nhanh hơn nhiều so với các con chip trước. Đối với phần lớn người dùng thế là đủ. Họ không cần bất kỳ phần mềm 32 bit mới nào; họ chi muốn phần mềm 16 bit tồn tại để chạy khá nhanh. Không may, điều đó có nghĩa là con chip không bao giờ chạy trong chế độ được bảo vệ 32 bit và tất cả những tính năng của chế độ này bị bỏ qua.

chế độ IA 32 mode

Có lợi thế về tốc độ xử lý

Khi bộ xử lý như là 386 hay mới hơn đang chạy DOS (chế độ thực), nó hoạt động như “Turbo 8088”, nghĩa là bộ xử lý có lợi thế về tốc độ trong chạy bất kỳ chương trình 16-bit nào; Mặt khác nó có thể chi dùng những tập lệnh 16-bit và truy cập bộ nhớ trong cùng ánh xạ bộ nhớ 1 MB của 8088. Cho nên, nếu bạn có hệ thống với bộ xử lý 32 bit hay 64 bit đang chạy Windows 3.X hoặc DOS thì chỉ megabyte đầu tiên của bộ nhớ được sử dụng hữu hiệu, để lại 255MB khác không dùng đến!

Các hệ điều hành và ứng dụng mới chạy trong chế độ được bảo vệ 32 bit là cần thiết. Chúng tôi, người dùng, rất lưỡng lự để thay đổi và tạm bằng lòng với phần mềm cũ hơn là phần mềm mới với những tính năng mới.

Do sự lưỡng lự, những hệ điều hành 32-bit thực sự mất thời gian dài mới có thị phần chính trong thị trường PC. Windows XP là hệ điều hành 32-bit trở thành sản phẩm chủ đạo thực sự, cơ bản là nhờ Microsoft ép buộc chúng tôi theo hướng đó với Windows 9x/Me (là những hệ thống 16/32 bit được trộn lẫn). Windows 3.X là hệ điều hành 16 bit cuối cùng, một số người không xem nó như hệ điều hành đầy đủ bởi vì nó chạy trên nền DOS.

7 Comments

Comments are closed.