Daily Archives: February 1, 2021

Máy tính

ConceptD – hệ sinh thái dành riêng cho người dùng hệ sáng tạo

Đối với người dùng hệ sáng tạo, chất lượng hình ảnh luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất được xem xét đầu tiên khi tìm kiếm một chiếc màn hình thiết kế đồ họa cho riêng mình. Lý do là chất lượng của màn hình vừa ảnh hưởng đến sản phẩm sáng tạo vừa ảnh hưởng đến…

continue reading